L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Opplevelsesbasert reiseliv Nordland 2015

Reiselivsnæringen er i endring, og står overfor det vi kan kalle et paradigmeskifte. Fra å være en leverandør av transport og overnatting, forventer de besøkende nå noe mer av reiselivsnæringen.

06.10.201611:06 Marit Kristin Kvarum

De har et ønske om å ta del i aktiviteter ved destinasjonen, de ønsker opplevelser! I Nordland er næringen godt i gang med å omstille seg til å bli den leverandøren som de reisende forventer. Her er samarbeid den store nøkkelen til suksess, og det påpekes fra næringen at man må tørre å unne naboen suksess. I det lange bildet er det viktig å spille hverandre
gode, for å bygge attraktive reisemål, destinasjoner og regioner. Reiselivsnæringen er kompleks, og består av opplevelser, overnatting, transport, bespisning og formidling. Vårt hovedfokus i denne rapporten er opplevelser.