L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Leveranser

I Nordland fylke har vi stabil og sikker tilgang på fornybar energi. Som en følge av dette finnes det også en betydelig kraftforedlende industri som benytter seg av den fornybare energien i sin produksjon.

06.10.201610:24 Marit Kristin Kvarum

Faktisk er Nordland det fylket med størst energiforbruk fra den kraftforedlende industrien i landet. Og med fylkets kraftoverskudd er det rom for mer industri!

Kraftforedlende industri, også kalt kraftkrevende industri eller prosessindustri, skaper store positive ringvirkninger for samfunnet. Industrien har også bidratt til å skape grunnlag for mange små og store leverandørbedrifter i Nordland. I Nordland står den kraftforedlende industrien for omkring 55 prosent av all eksport fra fylket. I løpet av de siste tiårene hareksportverdiene fra den kraftforedlende industrien økt med 220 prosent. Nordland har utviklet seg til å bli en av landets største produsenter av vannkraft og metallprodukter. «Leveranser» gir et bilde på omfanget av aktiviteten til underleverandørene til næringen, og viser en oppdatert liste over de bedriftene som har hatt leveranser til sektoren i 2013.