L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Aasta Hansteen og Polarled- Ringvirkningstudie (del 1)

Kunnskapsparken Bodø AS, Universitetet i Nordland og Petro Arctic har fått i oppdrag fra Statoil å kartlegge ringvirkninger av Aasta Hansteen og Polarled utbyggingen. I ringvirkningsstudien kartlegger vi lokale, regionale og nasjonale ringvirkninger fra utbyggingene.

05.10.201614:26 Marit Kristin Kvarum

I forbindelse med Olje- og energidepartementets godkjennelse av Plan for Utvikling og Drift (PUD) til Aasta Hansteen utbyggingen er det et vilkår at det gjennomføres en analyse av regionale og lokale ringvirkninger. Denne innledende rapporten er starten på ringvirkningsanalysen som vil følge utbyggingen fram til to år etter produksjonsstart.

Vi fokuserer i den innledende rapporten på å skape et bilde av status og omfanget på nasjonale, regionale og lokale leveranser per desember 2014.