L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Industribyggerne 2015

Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Impello Management, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å oppdatere IRIS sin 2013-rapport om sysselsetting i norskbasert
petroleumsnæring, denne gangen med et fokus på sysselsetting i leverandørbedrifter engasjert i eksportvirksomhet.

05.10.201613:27 Marit Kristin Kvarum


Rapporten inneholder 90 casebeskrivelser over sentrale og representative leverandørbedrifter.