L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Fakta om fornybar energi og kraftforedlende industri i Nordland

Nordland er i dag en av landets aller største produsenter av vannkraft. Historisk sett har vannkraft vært en stor bidragsyter i forhold til verdiskapingen i landsdelen, og mange kommuner har dratt nytte av sektorens gode lønnsomhet.

06.10.201615:41 Marit Kristin Kvarum

Fornybarsektoren står nå overfor noen spennende år med både nye muligheter, men også store utfordringer. Den forestående utbedringen av nettet kan gi grunnlag for økt kraftproduksjon og mer eksport. Økt fokus på miljøgevinstene ved bruk av fornybar energi kan også gi grunnlag for etablering av ny kraftforedlende industri.