L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert 2013

Omsetningen til leverandørindustrien mot petroleumssektoren i Nord-Norge har aldri vært større. Selv om de store vekstforventningene for 2013 ikke ble nådd fullt ut, er optimismen til stede for økte leveranser også i 2014. Markedsmulighetene for leverandør-industrien i nord er store.

06.10.201613:15 Marit Kristin Kvarum

Gjennom rapportserien «Levert» har vi dokumentert utviklingen, og samtidig gitt en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som hadde leveranser til petroleumssektoren. Nytt av året er at ENI og Olje- og energidepartementet er med som finansiører av rapporten, i tillegg til Statoil, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune. Årets undersøkelse tar for seg leveransene i 2013, og er den femte i rekken.