L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2014

Nordland har på viktige områder hatt en positiv utvikling de siste årene. Både eksport, omsetning og lønnsomhet har økt.

06.10.201612:45 Marit Kristin Kvarum

Selv etter bortfallet av en omsetning på 8 mrd kroner i solcelleindustrien og en medfølgende reduksjon på 600 direkte arbeidsplasser og like mange indirekte arbeidsplasser, har veksten vært på topp blant fylkene i Norge. Nå har imidlertid veksten flatet ut.