L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 2: Status ringvirkninger 2016

Studiens fokus er å kartlegge og synliggjøre lokale, regionale og nasjonale ringvirkninger fra utbyggingen.

18.10.201714:00 Carl Erik Nyvold

Dette er den andre delrapporten i en større ringvirkningsstudie som følger prosjektet to år ut i driftsfasen. Rapporten gir en status og oppdatering på kartlagte nasjonale, regionale og lokale ringvirkninger per desember 2016

Aasta Hansteen og Polarled