L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Eiendomsskatt i Bodø kommune

Kunnskapsparken Bodø har på vegne av Bodøregionens utviklingsselskap kartlagt status og utviklingen av eiendomsskatten i Bodø kommune.

11.09.201712:01 Kristin

Denne rapporten gis en status for eiendomsskatten i Bodø kommune, og en sammenligning av eiendomsskatten i Bodø med andre sammenlignbare byer. Til sist ser vi på eiendomsskattens utfordringer og implikasjoner for lokale bedrifter og aktører.