L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert 2016

198 nordnorske bedrifter leverte i 2016 varer og tjenester til petroleumssektoren. Totalt utgjorde omsetningen mot sektoren 3,17 milliarder kroner.

28.08.201711:57 Carl Erik Nyvold

2016 ble som ventet et krevende år for leverandørindustrien til petroleumsnæringen. Ikke bare i nord, men i hele landet. Etter vedvarende vekst i nordnorske leveranser frem til 2014, kom nedturen i 2015 – og spådommen for 2016 var ikke lys. Behovet for omstilling og effektivisering i norsk petroleumssektor kombinert med en lav oljepris påvirker naturligvis også leverandørene. Fallet fra 2015 til 2016 ble noe større enn leverandørene selv ventet. Men vi sporer optimisme
hos leverandørene, og da særlig i Nordland og Finnmark.Levert 2016