L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Mineralnæringens bidrag til nasjonal verdiskaping

Verdiskapingsanalysen som er presentert i dette notatet viser hvilken sentral betydning mineraler har for den økonomiske aktiviteten i Norge

17.08.201711:35 Carl Erik Nyvold

Norsk økonomi er helt avhengig av tilgang på mineraler, og verdiskapingen basert på bruk av mineraler utgjorde 340 milliarder NOK i 2015, 12 prosent av norsk økonomi.