Fremtiden for reiselivet i Nord-Norge etter korona

Kunnskapsparken Bodø har gjennomført en undersøkelse av hvordan den nordnorske reiselivsnæringen har blitt påvirket av koronapandemien.

Reiselivsnæringen i Nord-Norge
25.09.202008:49 Carl Erik Nyvold

Rapporten tar for seg historisk og økonomisk utvikling for reiselivsnæringen i Nord-Norge. Videre rettes det fokus mot hvordan næringen har blitt påvirket av den pågående krisen og hvordan de har innrettet seg etter situasjonen. I lys av funnene har det også blitt utarbeidet tre ulike scenarier for fremtiden innen denne næringen i et femårs tidsperspektiv.

Fremtiden for reiselivet i Nord-Norge etter korona

, click to open in lightbox