Levert-rapporten 2019

Mandag 31. august lanserte vi Levert-rapporten for 2019. Nordnorske leverandører hadde i 2019 en omsetning på 3,93 milliarder kroner forbundet med leveranser til petroleumsnæringen, og sysselsatte 1.749 årsverk.

Leverandørindustri til olje og gassnæringen i Nord-Norge
01.09.202007:22 Tom Steffensen

I årets utgave av Levert-rapporten kan du lese om leverandørindustrien i Nord-Norge sine leveranser til petroleumsnæringen i 2019, og utsikter for 2020. 

Årets utgave er den 10. i rekken av Levert-rapporter. Vi tar derfor et tilbakeblikk på de siste 10 årene, hvor vi også har gjort analyser tilbake i tid. Vi har gjort beregninger av produksjonsverdi fra "nordnorsk sokkel" de siste 10 årene, og vi har gjort ringvirkningsberegninger for leveransene i 2019. 

Rapporten som helhet kan også leses på www.levertrapporten.no hvor du også kan gjøre dine egne analyser og beregninger.

Vår Energi hovebildet
, click to open in lightbox