L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Bærekraft i Nordland

Rapporten Status FNs bærekraftsmål for næringsliv i Nordland er utarbeidet for Nordland fylkeskommune.

Statusrapport på 12 næringer i Nordland
01.01.197000:00 Tom Steffensen

Rapporten forteller hvordan 12 utvalgte sektorer i Nordland forholder seg til og jobber opp mot FN sine 17 bærekraftsmål. Datainnsamling er gjort gjennom intervjuer, samt bearbeidet statistikk knyttet til ulike typer indikatorer for å måle bærekraft i sektorene.