L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Aasta Hansteen og Polarled

Delrapport 3: Status ringvirkninger 2018
28.08.201910:37 Carl Erik Nyvold

Kunnskapsparken Bodø AS, Nord universitet og Petro Arctic har på oppdrag for Equinor (tidligere Statoil) kartlagt ringvirkninger fra Aasta Hansteen og Polarled-utbyggingen. Studiens fokus er å kartlegge og synliggjørelokale, regionale og nasjonale ringvirkninger fra utbyggingen.

Aasta Hansteen og Polarled