L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

50 år med petroleumsaktivitet i Nord-Norge

Bilag til Levert rapporten
28.08.201910:32 Carl Erik Nyvold

Petroleumsnæringen er slett ikke ny i Nord-Norge. Den har eksistert i landsdelen i 50 år. Fra seismikkskytingen begynte mot slutten av 1960-tallet til vi i dag har fem felt i drift i landsdelen.
For Nord-Norge har petroleumsnæringen betydd mye -både i form av kompetansebygging, sysselsetting og verdiskaping. Det ønsker vi å illustrere gjennom historier fra et knippe av personer som har jobbet i næringen i denne perioden, og som du kan lese om i dette magasinet.

50 år med petroleumsaktivitet i Nord-Norge