L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert 2018

Levert 2018
28.08.201910:29 Carl Erik Nyvold

Den nordnorske leverandørindustrien leverte varer og tjenester for 3,76 milliarder kroner i 2018. Det vil si en vekst på 3,3 prosent fra 2017. Leveransene var 50 millioner kroner høyere enn de selv forventet ved forrige kartlegging. Det ble utført 1 651 årsverk forbundet med leveransene i 2018, noe som var 125 flere enn i 2017.

Levert 2018