L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2019

14.01.201916:18 Kristina

Næringslivet i Nordland går godt. Vi kan se tilbake på et år med vekst i omsetning og verdiskaping. Samtidig venter vi at veksten vil avta noe i inneværende år, i tråd med utviklingen vi ser nasjonalt. Det er ingen dramatikk i dette. Det som er mer urovekkende er at vi ikke er gode nok til å tiltrekke oss, og holde på unge arbeidstakere. Arbeidsledigheten er rekordlav og vi står nå i en situasjon hvor tilgang på folk kan bli begrensende for ytterligere vekst i næringslivet.

Indeks Nordland 2019