L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Evaluering av satsingen på Newton ENGIA rom i Nordland

09.01.202013:58 Carl Erik Nyvold

Hovedmålet med denne evalueringen har vært å kartlegge hvor mye rommene blir brukt og hvilken effekt rommene faktisk har. Evalueringen skal også bidra til å skissere en vei for videreutvikling av konseptet, slik at Nordland fylke og Nordlands befolkning får mest mulig nytte av den realfaglige satsingen som ligger i Newton-konseptet.

Evaluering av Newton ENGIA-rom i Nordland