L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Nærings- og godsstrømsanalyse

Kunnskapsparken Bodø AS har på oppdrag fra samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune gjennomført en nærings- og godsstrømsanalyse for Nordland.

Hovedformålet med denne analysen har vært å lage et kunnskapsgrunnlag om godsstrømmen i Nordland. Det er gjort en kartlegging av mengde gods som sendes inn og ut fra de ulike nordlandsselskapene. Næringslivets egne erfaringer med flaskehalser i samferdselsstrukturen er kartlagt, samt deres innspill på hva fylkeskommunen bør gjøre for å forbedre samferdselstilbudet i fylket.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag "Fra kyst til marked"
09.11.201808:22 Carl Erik Nyvold

Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av innsamlet informasjon fra over 250 kontakter (private og offentlige aktører) i Nordland. Rapporten har til hensikt å gi en oppdatering av nærings- og godstrømsanalysen som ble gjennomført i 2015.

Nærings- og godsstrømsanalyse Nordland