L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert 2017

Bedrifter i Finnmark leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen for 2,2 milliarder kroner i 2017. Nivået på leveransene har aldri vært høyere siden kartleggingen startet i 2010. Leveransene fra Nordland falt til et nivå på under 1 milliard kroner, men leverandørene i Troms nærmet seg 0,5 milliarder.

Vekst for leverandørindustrien i Nord-Norge
28.08.201809:25 Carl Erik Nyvold

Leverandørindustrien i Nord-Norge hadde samlet leveranser for 3,64 milliarder kroner til petroleumssektoren i 2017.Omsetningen forbundet med leveransene økte med 15 prosent sammenlignet med 2016, og veksten var noe høyere enn leverandørene selv hadde spådd.

Levert 2017