L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Kunnskapsparken Bodø

Målet vårt er å bidra til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen.

23.08.201611:13 Tore Olsen

Kunnskapsparken Bodø har 16 ansatte med høy kompetanse, som jobber i ulike typer av næringsprosjekter. Vi har et ungt arbeidsmiljø og jobber i tverrfaglige team.

Vi er en møteplass for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre spennende bedrifter. Blant leietakerne våre er Norut teknologi, Salten Invest, Pronord, IHA Invest, Rapp Invest, Salten Kraftsamband, SKS kraftsalg, Sintef IKT, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Petro Arctic.

Kunnskapsparken Bodø forvalter kapitalfond for å investere i spennende forretningsideer i Nordland.  

Over tid har vi opparbeidet oss et bredt kontaktnett innen næringslivet og offentlig sektor i landsdelen.

Kunnskapsparken Bodø ble etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA.

Kunnskapsparken skaper møteplasser mellom næringsliv og FoU-miljø