L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Rakel Hunstad

Seniorrådgiver
Mobil: 908 75 173
Epost: rh@kpb.no

23.08.201611:19 Tore Olsen

Rakel Hunstad har en mastergrad i Internasjonal politisk økonomi fra University of Kent at Brussels og tok sin bachelorgrad i International Economics and Management ved Universitá Commerciale Luigi Bocconi i Milano.

Rakel Hunstad har lang internasjonal erfaring, både gjennom studier og jobb i Tyskland, Italia og Belgia. Hunstad har blant annet jobbet for nordnorske næringsinteresser i Brussel, vært rådgiver i seksjonen for fornybar energi og energieffektivisering i Olje- og energidepartementet og nasjonal ekspert i EU-kommisjonen i Brussel. Hunstad har en solid bakgrunn innen fornybar energi og karbonfangst- og lagring (CCS), og eierskapsforvaltning av statens heleide selskaper. Hun har et stort og relevant internasjonalt nettverk og inngående kjennskap til hvordan EU-politikk utformes og vedtas.

I KPB jobber Rakel Hunstad i hovedsak med EU- og EØS-relatert arbeid gjennom Nordland2020, et regionalt EU-nettverk i Nordland, og NCE Aquaculture klyngen. Hun representerer også Kunnskapsparken Bodø i Styrings- og overvåkningskomitéen i EU-programmet Interreg Nord.